Η μεταφορά, σύνδεση και επίδειξη των μεγάλων συσκευών είναι δωρεάν για όλη την Κω